Flat2Rent ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność przed Właścicielem za realizację czynności określonych w umowie współpracy z Właścicielem, a w tym przede wszystkim pełną odpowiedzialność wynikającą z weryfikacji Najemców, realizacji dalszego najmu, rozliczeń z Najemcami oraz utrzymania lokalu w należytym stanie. Wyróżnia to Flat2Rent spośród innych firm działających na rynku zarządzania najmem nieruchomości, oferujących często jedynie usługę reprezentowania Właściciela przed Najemcą na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, przenosząc tym samym pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy na Właściciela.

Ubezpieczenie OC

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, które obejmuje swoją ochroną ryzyka z tytułu szkód, które mogą potencjalnie pojawić się wskutek realizacji umów najmu.

 

Pełen pakiet korzyści dla Właściciela

Poniżej przedstawiam pełen pakiet korzyści dla Właściciela nieruchomości w trakcie współpracy z Flat2Rent:

 • przejmuję nadzór nad Twoją nieruchomością wraz z pełną odpowiedzialnością za jej stan,
 • oferuję pomoc w home stagingu, czyli przygotowaniu nieruchomości do wynajmu. Doradzam jak zwiększyć atrakcyjność Twojej nieruchomości, tak aby generowała dla Ciebie jak największe korzyści,
 • bardzo proste i czytelne warunki współpracy, brak ukrytych kosztów i niejasnych zapisów dotyczących wzajemnych rozliczeń,
 • zajmuję się doposażeniem oraz remontem, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 • oszacuję ceny najmu w Twojej okolicy, uwzględniając standard Twojej nieruchomości,
 • zajmuję się pozyskaniem rzetelnych Najemców i najmem Twojej nieruchomości, wyręczając Ciebie przy wszystkich czynnościach związanych z najmem,
 • prowadzę wszystkie rozliczenia związane z realizacją umów najmu oraz realizacją innych czynności, które uzgodnione zostały w Właścicielem,
 • jako Właściciel regularnie otrzymywać będziesz wynagrodzenie z tytułu wypracowanego czynszu najmu oraz zwrot kosztów eksploatacyjnych wynikających z użytkowania nieruchomości,
 • podejmując współpracę, Twoja nieruchomość wzorem lokaty bankowej, zaczyna generować dochód nie angażując Właściciela, przy czym dochód z tytułu najmu jest znacznie wyższy od oprocentowania lokat oferowanych przez banki,
 • w przeciwieństwie do najmu prywatnego, Flat2Rent jako przedsiębiorca, ma możliwość stosowania formuły najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego, co zapewnia prostą procedurę eksmisji nierzetelnego najemcy z najmowanego lokalu,
 • prosty i przejrzysty system rozliczeń. Właściciel w miesięcznych okresach rozliczeniowych otrzymuje czynsz najmu uzyskany przez Flat2Rent pomniejszony o uzgodnioną z Właścicielem kwotę tytułem wynagrodzenia dla Flat2Rent,
 • zapewniam dostęp do wszelkich informacji związanych z realizacją umów najmu,
 • obserwuję otoczenie prawne dotyczące najmu i informuję o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację naszej współpracy.

Ty decydujesz w jakiej formule Twoja nieruchomość zarabiać będzie dla Ciebie

 • Wynajem długoterminowy na cele mieszkaniowe – najbardziej stabilna forma najmu gwarantująca regularny dochód, kierowana przede wszystkim do młodych par i rodzin oraz mobilnych pracowników. Okresy najmu najczęściej są dłuższe niż 6 miesięcy, przeważanie roczne i dłuższe.
 • Wynajem średnioterminowy – stabilna forma najmu gwarantująca regularny dochód oferowana przede wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które wynajmują nieruchomości dla swoich pracowników na czas realizacji zleceń i kontraktów. Okresy najmu z reguły są kilku lub kilkunastomiesięczne.
 • Wynajem krótkoterminowy – wysokodochodowa forma najmu, oferowana przede wszystkim turystom w okresie letnim, którzy wynajmują z reguły mieszkania i apartamenty na kilka lub kilkanaście dni.
 • Model hybrydowy będący połączeniem różnych form najmu wymieniowych powyżej, czyli np. najem krótkoterminowy latem oraz średnioterminowy i długoterminowy w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym.

Doświadczenia wiosny 2020 jednoznacznie wskazują, ze najem długoterminowy i średnioterminowy jest najbardziej stabilną formą najmu ze względu na swój specyficzny charakter zaspokajania podstawowych potrzeb społeczeństwa.